CHUỖI WORKSHOP

WS1 – Chủ đề “KỂ CHUYỆN VỀ MÌNH”

“Kể chuyện về mình” là sự kiện đầu tiên nằm trong chuỗi Workshop do Sữa hạt dinh dưỡng MHouse tổ chức, nhằm tạo ra không gian giúp mọi người được chia sẻ với nhau về câu chuyện của bản thân, tiếp thêm động lực cho những quyết định quan trọng trong cuộc sống như chọn công việc, chọn ngành nghề,……

CHUỖI WORKSHOP

WS1 – ĐỂ TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI VỀ MÌNH

Mỗi ngày khi đang ngồi làm những thứ yêu thích nhưng rang một chảo đậu, làm một mẻ sữa mới, viết một tấm thiệp hoặc nói một lời cảm ơn, mình đều nghĩ: Điều gì làm mình vui mỗi ngày dù công việc đôi lúc cũng chỉ là làm đi làm lại. Lúc ấy đơn giản chúng mình chỉ nói…

Categories